СПЕЧЕЛИ ЕДНА ОТ 4000-ТЕ НАГРАДИ !

 

Официални правила на кампанията  

Тази кампания се организира от  Нейчъръл гардън ООД  с търговски адрес  гр.Пловдив,Бул Източен № 94  

 

Механизъм на Играта

За да се включи  в кампанията, участникът трябва да закупи продукт  REVIVE SNAILS EXTRACT  грижа за лице, на гърба, на който е залепен скреч талон.

Върху скреч талона има място, обозначено за изтриване. След  изтриване на  скреч полето  печелившите получават  своята награда от търговския обект, от който е закупен продуктът, оставяйки опаковката на продукта с печелившия талон.

Печелившите закупили продукти от интернет магазин моля да пишат  на е-майл  info@revivecosmetics.eu

Продукти, участващи в кампанията :

В кампанията  участват само продукти :

REVIVE SNAILS EXTRACT®DELICATE FRENCH AROMA REGENERATING FACE CREAM

REVIVE SNAILS EXTRACT®DELICATE FRENCH AROMА REGENERATING EYE CREAM

REVIVE SNAILS EXTRACT®DELICATE FRENCH AROMА POWER SERUM

REVIVE SNAILS EXTRACT® REGENERATING FACE CREAM

 

 Продължителност на кампанията  

От 12.10.2015 до изчерпване на продуктите със скреч талони в търговските обекти.

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

Кампанията  се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички физически лица, навършили 14 години, с изключение на служители на Нейчъръл Гардън ООД  и на рекламните агенции взели участие в организирането на кампанията , както и членове на семействата на посочените по-горе лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители). 

Участвайки в тази Кампания, участниците се ангажират с тези официални правила на кампанията  и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.

 

Награден фонд:

4000 бр. REVIVE SNAILS EXTRACT- POWER SERUM , EYE CREAM и HAND CREAM

Не се допуска размяна на скреч талони  или награди за пари и други алтернативи

 

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това публично  в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

Контакти на организатора на кампанията :

Екипът на Natural Garden Ltd.

 

+359 878 116 819(0)
Вход | Регистрация